Cementa och Brf Viva - klimatoptimerad betong för hållbart samhällsbyggande

I Riksbyggens bostadsprojekt Brf Viva på södra Guldheden i Göteborg står begreppet hållbarhet i fokus. Solcellsanläggning, energilagring, återvunnen ventilation, bil- och elcykelpooler, gemensamhetskontor samt resurssnålt byggande i klimatoptimerad betong. Projektet ska visa vägen mot ett hållbart boende och byggande i betong. Hållbarhetsambitionen i Brf Viva gör att Cementa samverkar med Riksbyggen kring att optimera betongen till att vara en klimatsmart och innovativ grund i bygget. Ett stommaterial som minskar sin klimatpåverkan med 30-35 % och som lett till ett unikt samarbete och ny kunskap.