2017 september 29

Konjunkturrapport hösten 2017

Efter en något svag inledning av 2017 har den svenska ekonomin åter skjutit fart under sommaren, mycket tack vare ett ökat bostadsbyggande och en i övrigt stark byggsektor som just nu dominerar svensk tillväxt enligt Cementas konjunkturrapport.

Konjunkturrapport 2018.

I rapporten går det att utläsa att bostadsbyggandet har gått för högtryck under 2017, men att det nu går att förutspå en viss avmattning i tillväxten. Förväntningarna är att sektorn vänder svagt nedåt under 2018 och 2019, dock från rekordhöga nivåer. 

- Procentuellt starkast tillväxt väntas inom industrisektorn men även offentliga lokaler förväntas ha en positiv tillväxt under 2018 för att sedan vända under 2019. Anläggningsbyggandet har tagit fart under 2017 och kommer fortsätta på den högre nivån under prognosperioden, säger Cementas vd Magnus Ohlsson som sammanfattning av rapporten. 

Cementa har under ett antal år gett ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en bedömning av hur framtiden kommer att se ut gällande användandet av betong i Sverige. De grunddata vi bearbetar är hämtade från olika källor som SCB, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och Boverket. Höstens rapport har vi tagit fram i samarbete med Industrifakta AB.

Ladda ner