Om betong och uttorkning

2017-04-28

Vi har fått frågan kring betong och uttorkning, och främst kopplat till cement med mineraliska tillsatsmaterial.

Är det tryggt att använda dessa produkter? Vårt svar är ja – det är utmärkta produkter.

Flygaskecement är en etablerad cementprodukt som har använts länge och i stor skala ute i Europa. Vårt norska systerbolag Norcem har sålt cement med flygaska i drygt 30 år och har sedan dess inte stött på diskussioner om problem med uttorkningen.

2012 introducerade Cementa den miljöprofilerade produkten Bascement, med ett väsentligt minskat koldioxidavtryck. Utöver de viktiga klimatvinsterna är Bascementen även uppskattad av våra kunder då den är mer lättarbetad. Den fungerar särskilt väl tillsammans med krossballast som allt oftare ersätter naturgrus i betongen.

Vi vill öka den samlade kunskapen
Uttorkning är ett mycket komplext område. Hur den förlöper avgörs av ett antal faktorer som själva bindemedlet, betongsammansättningen och arbetsutförandet. Dessutom finns det alltid en grad av osäkerhet i fuktmätningsmetoderna som sådana.

För att säkerställa att vi har full kunskap om den cement vi säljer så har vi sedan i januari inlett nya provningar på Bascement, där vi nu får möjlighet att verifiera våra tidigare resultat. Vi har ett kvalitetssäkrat upplägg för provningar där hänsyn tas till olika risker.

Cementa har lång erfarenhet på området som vi gärna delar med oss av. För att även öka den gemensamma kunskapen om fuktmätning i branschen tittar vi nu på möjligheten att samla ett antal aktörer inom fuktmätning, från betongsidan och forskningsvärlden för vidare diskussioner. På så vis hoppas vi kunna stärka både samsynen och samarbetet i de här frågorna.

En hållbar och kvalitetssäkrad cement idag och i framtiden
Vi på Cementa är trygga med att cement med inblandning av exempelvis flygaska eller slagg är och kommer fortsätta att vara utmärkta produkter i det hållbara samhällsbyggandet, där vi värnar om människors hälsa, klimatet och våra kunders effektivitet.

Vi kommer att hålla er informerade om våra resultat och hur ärendet fortskrider.

Om du har frågor eller funderingar om detta, tveka inte att ta kontakt med oss.

Stefan Sandelin, Utvecklingschef Cementa, tel 08-625 6820

Mats Hellström, Försäljningschef Cementa, tel 070-371 09 10

Stefan Sandelin

Utvecklingschef
Tfn: 
08-6256820

Mats Hellström

Försäljningschef
Tfn: 
0703-71 09 10