2017 september 4

Cementa i samtal med klimatministern

Under måndagen 4 september medverkade Cementas vd Magnus Ohlsson i ett rundabordssamtal om basindustrin och klimatmålen arrangerat av klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin. Vid mötet medverkade även vd:ar från andra industriaktörer, däribland Borealis, LKAB och Preem. 

Magnus Ohlsson Isabella Lövin.

- Det var ett bra samtal som kretsade kring de tekniksprång vi behöver ta framöver. Vi talade till exempel om potentialen i elektrifiering inom basindustrin, och flera av industrirepresentanterna tryckte på behovet av en nationell CCS-strategi. Mitt mål är att kunna påverka genom att föra fram Cementas syn på vad som krävs i arbetet mot minskade koldioxidutsläpp från cementindustrin, säger Magnus Ohlsson.
 

Sammanfattningsvis efterlyser Cementa:

  • Breda och långsiktiga politiska satsningar som stödjer arbetet med klimatutsläppen.
  • En nationell CCS-strategi för att möjliggöra koldioxidavskiljning, geologisk lagring och återanvändning (Carbon Capture and Storage/Recycling).
  • Effektivare processer för miljöprövningar för att få miljötillstånd inom rimlig tidsram.
  • Den svenska industrins mycket goda förutsättningar att leverera klimateffektiva samhällsnyttiga produkter måste vägas in när man balanserar olika samhällsintressen.
 
Läs även:

Regeringens klimatsatsning välkomnas av Cementa