Cementadagen 2017

Digitong - Digitalisering och Betong

Allt mer i vårt samhälle digitaliseras vilket leder till effektivisering, besparingar, nya tjänster och produkter. Denna process pågår inom alla branscher. Så även i vår. Men hur ska vi dra nytta av detta och vilka eventuella problem för det med sig? Detta är frågor som vi ska besvara den 2 februari 2017. 

Cementadagen 2017 kommer handla om digitalisering och betong, därför har vi myntat begreppet "Digitong" som en sammanfattning och tema för dagen. Ni kommer att få vet mer om Cementas innovationer och visioner när det gäller cementprodukter, utveckling och forskning.  Vi tar även ett större grepp och visar upp spännande projekt och innovationer inom och utanför byggbranschen. Välkommen! 


Se programmet här.


Klicka här för att lyssna på podcasten Betongmaffian live från Cementadagen


Filmer från dagen

Cementa igår idag och imorgon. Magnus Ohlsson, Cementa 
Cementas vice vd och marknadsdirektör sammanfattar 2016 och blickar framåt mot 2017.
Utveckling och innovationer inom Cementa Stefan Sandelin 
Möt våra fabrikschefer. Arvid Stjernberg, HeidelbergCement. 
Arvid intervjuar Cementas fabrikschefer: Claes Kollberg, Matilda Hoffstedt och Per-Ole Morken.
CCS i Norge. Liv Bjerge, Norcem. 
Liv Bjerge från Cementas systerbolag i Norge berättar om hur de arbetar med carbon capture and storage (CCS) för att minska utsläpp av koldioxid.
Låt IT folk ta över byggbranschen. Lars Albinsson. Maestro. 
Lars Albinsson förklarar varför byggföretag borde agera mer som om de vore IT-entreprenörer.