Cementadagen 2017

Digitong - Digitalisering och Betong

Allt mer i vårt samhälle digitaliseras vilket leder till effektivisering, besparingar, nya tjänster och produkter. Denna process pågår inom alla branscher. Så även i vår. Men hur ska vi dra nytta av detta och vilka eventuella problem för det med sig? Detta är frågor som vi ska besvara den 2 februari 2017. 

Cementadagen 2017 kommer handla om digitalisering och betong, därför har vi myntat begreppet "Digitong" som en sammanfattning och tema för dagen. Ni kommer att få vet mer om Cementas innovationer och visioner när det gäller cementprodukter, utveckling och forskning.  Vi tar även ett större grepp och visar upp spännande projekt och innovationer inom och utanför byggbranschen. Välkommen! 


Se programmet här.


Klicka här för att lyssna på podcasten Betongmaffian live från Cementadagen