2018 januari 8

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Nu har Cementa i Slite skickat in ansökan om fortsatt brytning av kalksten till Mark- och miljödomstolen. Kalkstenen från Slite är en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

Ansökan omfattar fortsatt brytning av kalksten i Slite mellan 2021 och 2041. 58 hektar totalt kommer att tas i anspråk i Västra brottet och på File hajdar.

Bakgrunden till Cementas ansökan är behovet av cement och betong som fortsätter att vara stort. Befolkningsökning i kombination med att allt fler vill bo i storstadsområden kräver beständiga byggmaterial i stora volymer. Kalkstenen från Gotland är nödvändig för det fortsatta hållbara samhällsbyggandet, både när det gäller bostäder och infrastruktur.

- Vi har gjort omfattande utredningar kring påverkan på natur och vatten och vi ser goda förutsättningar för en fortsatt samexistens  mellan vår verksamhet, samhället och omgivningarna, säger Fred Grönwall, fabrikschef vid Cementa i Slite.

Utöver det vetenskapligt baserade arbetet med att stärka naturvärdena i närområdet, har Cementa också presenterat en plan för hur man kan bidra till att öka vattentillgången på Gotland sommartid.

Cementa arbetar även aktivt med att minska koldioxidutsläppen från processen och produkterna, vilket kräver en långsiktighet för verksamheten.

- Täkttillståndet blir en grundförutsättning för att Cementa ska fortsätta ligga i framkant i cementbranschens utvecklingsarbete globalt. Målet om koldioxidneutrala betongprodukter är avgörande för hela det hållbara samhällsbyggandet, säger Fred Grönwall.

I Västra Brottet, där brytning upphör omkring 2025, pågår redan idag efterbehandling och delar av brottet vattenfylls nu. Planen är att på sikt anlägga en sjö för bad och paddling med omkringliggande stigar för promenad och andra rekreationsmöjligheter.

Täktansökan och tillhörande rapporter finns tillgängliga här.
 

 

Fred Grönwall

Fabrikschef
Tfn: 
0498-281024
Cementa AB
Skolgatan 6
Box 102
624 22 Slite
Sverige