2017 augusti 28

Regeringens klimatsatsning välkomnas av Cementa

I lördags lanserade regeringen Industriklivet, vilket innebär att 300 miljoner kronor per år ska satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot minskade koldioxidutsläpp.

- Vi välkomnar regeringens långsiktiga satsning för en fossilfri basindustri. Vi producerar redan idag cement med väsentligt mindre klimatpåverkan än det globala genomsnittet, men för att kunna nå klimatmålen behövs större tekniksprång i branschen, säger Jan Gånge, vd för Cementa.

Regeringens satsning är viktig, men det kommer att krävas ett samspel med andra styrmedel och tillgång på råmaterial och biobränslen, för en fortsatt konkurrenskraft och trygg försörjning av byggmaterial framöver.

- Vi ser fram emot en fortsatt dialog med klimatministern om satsningens genomförande, säger Jan Gånge.

Läs mer om vår nollvision för koldioxid här.