Koldioxid

4-6 procent av koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter kan kopplas till den globala cementindustrin. Att minska dessa utsläpp är branschens största hållbarhetsutmaning. 

Omkring 60 procent av koldioxidutsläppen uppkommer vid tillverkningen av mellanprodukten cementklinker. Resterande 40 procent av kommer från det bränsle som krävs för uppvärmningen av materialet i cementugnen.

Vi har formulerat en vision om noll koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykel.

Visionen kräver aktiviteter inom fem områden:

  • Energieffektivisering

  • Användning av biobränslen

  • Nya cementsorter

  • Koldioxidavskiljning och -lagring (CCS)

  • Karbonatisering

Läs mer om vår nollvision