Ladda ner

Möte.

Hett II

Hett II är ett välkänt och värdefullt verktyg för beräkning av härdningsförloppet i nygjutna betong-konstruktioner som är av stor nytta bl.a. vid vintergjutningar, formrivning och glättning. För att få tillgång till den nya versionen så ber vi dig fylla i ett formulär via denna länk. 

Cargus

Cargus är vårt webbbaserade verktyg för kvaltitetsinformation gällande cementleveransen från våra fabriker. För mer information besök cementa.cargus.info