2017 december 21

Magnus Ohlsson sammanfattar 2017

När vi summerar 2017 kan vi se tillbaka på ett år där byggbranschen har drivit konjunkturen och vi har ett byggande som når topphöjder.

Bostadsbyggandet är fortsatt mycket positivt med cirka 70 000 påbörjade bostäder de senaste 12 månaderna. Sett över årets första tre kvartal har det påbörjats drygt 54 800 bostäder vilket är en uppgång med 21 % jämfört med motsvarande period 2016. Även inom yrkesbyggnader är det en fortsatt positivt utveckling. Till det ska det adderas ett ökat anläggningsbyggande med kommande stora volymer under de närmsta åren.

Allt detta ger en mycket positiv utveckling på konsumtionen av cement i Sverige som uppgått till cirka 2,9 miljoner ton de senaste 12 månaderna, vilket är en ökning med omkring 12 % jämfört med föregående period.

Men den höga konsumtionen ställer krav på produktions- och leveranssidan. Produktionen på samtliga fabriker har gått för fullt. Branden vid fabriken i Slite i maj kunde isoleras och produktionen har kunnat fortgå på en hög nivå trots detta.

Fabriken i Skövde har fått sitt täkttillstånd på plats vilket tryggar en fortsatt produktion, och fabriken i Degerhamn har lämnat in sin nya täktansökning. Vår fabrik i Slite kommer också att lämna in sin ansökan vid årsskiftet. Dessa processer kommer ni att kunna följa på vår hemsida.

Leveranssidan har till och från varit ansträngd under året, speciellt på anläggningscement och vi vill passa på och tacka för de prognoser vi får från våra kunder. Dessa är oerhört värdefulla för oss i vår logistikplanering.

2017 års tema på Cementadagen var digitalisering ”Digitong”. Vi ser framåt att detta kommer att bli ett område som blir ännu viktigare för betongindustrin och byggprocessen. Ett exempel är det projekt som vi driver tillsammans med Sustainable Innovation. Läs mer på www.sust.se/projekt/digitong.

Ett annat initiativ är ”Betonginitiativet” som under året haft rundabordssamtal och ett så kallat ”Betongtoppmöte” under Almedalsveckan. Detta toppmöte var starten på en kraftsamling för att minska betongens klimatpåverkan.  Initiativtagare är Byggvesta, Riksbyggen, Svensk betong samt Cementa och vi ser gärna att fler aktörer ansluter sig till Betonginitiativet.

Under hösten lanserade regeringen Industriklivet, vilket innebär att 300 miljoner kronor per år ska satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk basindustri i omställningen mot minskade koldioxidutsläpp. Denna långsiktiga satsning välkomnas av oss och är ett viktigt steg i vår nollvision. Mer information om denna satsning och vilka utvecklingsprojekt som vi driver får ni höra om på Cementadagen den 1 februari 2018.

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Med vänlig hälsning

Magnus Ohlsson

VD

Magnus Ohlsson

Vd
Tfn: 
0708-83 59 32