Om Cementa

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker på våra fabriker i Slite, Skövde och i Degerhamn - platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. 

Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag, och vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. Vi har varit verksamma sedan 1871. 

På våra fabriker arbetar bland annat processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer och kemister. Inom vår marknadsfunktion samt forskning och utveckling arbetar säljare, tekniker och administratörer. Totalt är vi 425 personer. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och försäljningskontor finns i Göteborg, Malmö och Stockholm. 

Produktion och bearbetning av cement sker i stora och synliga anläggningar. Vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på närområdet och vi är måna om att ha en öppen dialog med närboende och andra lokala intressenter. I vårt informationsblad Utsikt kan du läsa om vad som händer vid våra tre produktionsanläggningar.

Miljö är viktigt för oss. Läs mer om hur vi integrerar miljöarbetet i hela verksamheten under avsnittet Hållbarhet. 

Cementa ingår i HeidelbergCement Northern Europe.

Läs mer om hur det är att arbeta inom Cementa.