Skövde

Cementas anläggning i Skövde är en modern och miljöanpassad cementfabrik. Här arbetar cirka 95 personer och vi sysselsätter även ett stort antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 350 personer.

Vid fabriken tillverkas olika typer av cement; Byggcement, Bascement som har ett lägre koldioxidavtryck, Snabbhårdnande cement, murcementen Gullex och TiOmix som med sin speciella sammansättning kan bryta ner vissa luftföroreningar och därför passar bra i tunnlar och parkeringshus.

Cementen som vi tillverkar är grunden i det moderna samhällsbyggandet, i allt från bostäder till infrastruktur. Varje dygn tillverkas 2 000 ton cement vid Skövdefabriken.

Vi månar om klimat, människor och naturvärden och vi lägger stort fokus på att både våra produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.

Läs mer om vad som händer vid Skövdefabriken i nyhetsbladet Utsikt


Öppen sprängning i vår täkt

Skulle du vilja se en sprängning i täkten på närmare håll? Då har du möjlighet nu. Under våren kommer vi att ha Öppen sprängning där du under kontrollerade former får följa förloppet från utkanten av täkten. Vi beskriver hur förberedelserna går till, vad som händer vid en sprängning och hur vi kan följa upp resultatet och ljudnivåerna. Håll utkik inför här och på Facebook för kommande datum för detta. Ingen föranmälan behövs. Vi möts på cykelbanan mellan Våmb och Södra bergvägen, platsen är skyltad och ligger vid ingången till fårhagen. Vid frågor kontakta Alexander Lagerholm, gruvchef på tel 0709-104833 eller alexander.lagerholm@cementa.se.


Pågående och planerade arbeten inför den nya täkten

Vi flyttar Hållsdammsbäcken och Brandstorpsvägen kortas för att möjliggöra framtida verksamhet.


 

Täktansökan

All dokumentation kring ansökan om utökat brytningstillstånd efter 2017 hittar du här.


Läs även:

Cementa får fortsätta bryta kalksten i Skövde
Cementa öppnar ny stadsnära naturmark
Mer återvunnet bränsle i Skövde
Skövdefabriken spelar en högst central roll

Fabrik Skövde

Växel
Tfn: 
0500 - 42 47 00
Cementa AB
Cementvägen 1
541 31 Skövde
Sverige

Lokalisering

Klicka på markeringen för mer information