Slite

Cementas anläggning på Gotland är en av Europas mest moderna och energisnåla cementfabriker med avancerade mätnings- och övervakningssystem. För att garantera kvaliteten på cementet analyseras prover under hela produktionsprocessen med hjälp av automatisk provtagning och kontroll.

Här arbetar i dag 240 personer. 
 
Fabriken har löpande anpassats för största möjliga hänsyn till miljön. Vi har avancerade reningsanläggningar för att minimera utsläpp och vi arbetar ständigt med att minska annan lokal miljöpåverkan som damm, buller och vibrationer. Läs mer i vårt informationsblad Utsikt
 
Kapaciteten är 7 000 ton cement per dygn vilket motsvarar 2,5 miljoner ton per år. Årligen genererar fabriken 20 500 MWh el och fjärrvärmeproduktionen är 15 600 MWh. Slitefabriken har under åren levererat fjärrvärme och elenergi från överskottsvärmen motsvarande cirka 13 procent av vår elförbrukning. 

Läs även:


Natura 2000

Täktansökan 

Nipsippan 

Nipsippa.

File Hajdar på Gotland har Sveriges och västra Europas stör­sta population av den nära hotade blomman nipsippa (Pulsatilla patens). Under närmare tio år har Cementa studerat blomman och genom aktiva åtgärder kommit fram till att nipsippan kan etablera sig i gamla kalkbrott. Läs mer om metoder och resultat:
Sammanfattning / Full rapport (27 Mb).


Quarry Life Award 

Fågeltorn Quarry Life Award.

Studenternas kreativa förslag på ett tillgängligt kalkstensbrott på Gotland vann den regionala deltävlingen inom biologisk mångfald 2014. Läs mer. 

Fabrik Slite

Växel
Tfn: 
0498 - 28 10 00
Cementa AB
Skolgatan 1
624 22 Slite
Sverige

Lokalisering

Klicka på markeringen för mer information