Slite

Om fabriken

Cementas anläggning i Slite är en av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker. Här arbetar cirka 230 personer och vi sysselsätter även ett stort antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 430 personer.

Vid fabriken tillverkas olika typer av cement: Anläggningscement för exempelvis brobyggen, Bascement som har ett lägre koldioxidavtryck, Snabbhårdnande cement som bland annat lämpar sig för vintergjutning och Multicem för markstabilisering där vi återanvänder biprodukter från tillverkningen och halverar klimatpåverkan.

Cementen som vi tillverkar är grunden i det moderna samhällsbyggandet, i allt från bostäder till infrastruktur. Varje dygn tillverkas 7 000 ton cement vid Slitefabriken vilket motsvarar en årsvolym på 2,5 miljoner ton. Fabriken levererar även stora mängder elenergi och fjärrvärme från den överskottsvärme som bildas.

Vi månar om klimat, människor och naturvärden och vi lägger stort fokus på att både våra produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.

Läs mer om vad som händer vid Slitefabriken i nyhetsbladet Utsikt.

ANGÅENDE BRANDEN I SLITE 24 MAJ

2017-07-10: Brandorsaksutredning klar
2017-05-26: Situationen under kontroll efter branden
2017-05-24: Brand på Cementa i Slite

Kontakt:
Vid frågor kontakta Kerstin Nyberg, miljöchef Cementa i Slite: kerstin.nyberg@cementa.se


Täktansökan Natura 2000


Läs även:


Nipsippan 

Nipsippa.

File Hajdar på Gotland har Sveriges och västra Europas stör­sta population av den nära hotade blomman nipsippa (Pulsatilla patens). Under närmare tio år har Cementa studerat blomman och genom aktiva åtgärder kommit fram till att nipsippan kan etablera sig i gamla kalkbrott. Läs mer om metoder och resultat:
Sammanfattning 1 sida / Full rapport (27 Mb).

Fabrik Slite

Växel
Tfn: 
0498-28 10 00
Cementa AB
Skolgatan 6
Box 102
624 22 Slite
Sverige

Lokalisering

Klicka på markeringen för mer information