Täktansökan Degerhamn

Cementas nuvarande tillstånd för kalkstenstäkten gäller fram till 1 juli 2022. Eftersom vi ser ett långsiktigt stort behov av cement i samhällsbyggandet så kommer vi att ansöka om ett förnyat täkttillstånd. Under våren 2017 kommer samråd att hållas med myndigheter, organisationer och allmänheten. Läs hela pressmeddelandet (20170130)

Här hittar du material och rapporter kopplat till ansökan:

Samrådsunderlag och rapporter

 

Lokalisering

Klicka på markeringen för mer information