Möt en trainee

Patricia.

"Jag har byggt ett värdefullt kontaktnät" 

Patricia Sandström
Trainee HeidelbergCement 2012/13 

Vad har du för bakgrund? 
Jag har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala Universitet. Mitt examensarbete handlade om biomaterial, och jag hade en bild av att det var detta jag skulle fortsätta arbeta med efter examen. Men så kom jag i kontakt med HeidelbergCements traineeprogram och mitt fokus ändrades.

Vad jobbar du med? 
Jag visste att jag ville jobba inom forskning och utveckling (FoU) när jag blev klar och därför sökte jag som trainee med inriktning FoU. Som trainee blir man anställd inom en enhet och i mitt fall är det Cementa Research som ligger vid vår cementfabrik i Slite på Gotland. Vi är en resurs för både produktion och marknad. På produktionssidan deltar vi i utveckling av nya tekniker och optimerar befintliga, samt gör löpande kvalitetskontroller av råmaterial, bränslen och produkter. På marknadssidan arbetar vi med utbildning, support och deltar i utvecklingen av nya produkter. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom både kvalitets- och miljöområdet. Jag har fått en heltäckande bild av både produktionsprocessen och produktutvecklingen, samt hur man knyter ihop det med kundernas behov.

Vad har du mer fått göra som trainee?
Det har varit en bra kombination av teori och praktiskt arbete. Jag har besökt många av fabrikerna inom HeidelbergCement Northern Europe (HCNE) och även fått möjlighet att arbeta inom en annan enhet. Då var jag bland annat med vid uppstarten av en betongfabrik i Oslo. Jag har utbildats i ledarskap och projektledning samt hur kulturskillnader kan påverka vårt dagliga arbete.

Jag har fått en god kunskap om cementproduktion och i dag driver jag ett projekt tillsammans med fyra andra trainee-kollegor, där vi arbetar med att öka mängden alternativa bränslen vid Cementas fabrik i Degerhamn på Öland.

Min trainee-period har varit otroligt givande och stimulerande och nu ser jag fram emot att börja arbeta ”på riktigt”.

Vad är det bästa med att vara trainee inom HeidelbergCement? 
Jag har byggt ett enormt kontaktnät inom företaget och jag har fått möjlighet att från början inrikta mig och specialisera mig inom det område jag vill arbeta med. Jag har också haft en bra handledare och har nu fått en mentor som jag trivs med. Det har varit nyttigt att få feedback på hur jag uppfattas, så att jag blir medveten om hur jag påverkar min omgivning samt hur jag kan utvecklas som person och växa i min roll. Jag har fått en stor verktygslåda och nu är det upp till mig att använda kunskaperna på rätt sätt.

Vad vill du arbeta med framåt? 
Jag vill jobba med utveckling av våra produkter med fokus på marknaden. Jag strävar efter att ha ett socialt arbete där jag får arbeta med utvecklingsfrågor som länkar samman vår produkt och kund.