Våra medarbetare

”Ingen dag är den andra lik” 

Joacim Wahlstrand 
Maskinoperatör, Cementa i Skövde

Joacim Wahlstrand.
 

Vad jobbar du med? 
Jag arbetar tre-skift i cementproduktionen på fabriken i Skövde. Om någonting börjar krångla i tillverkningsprocessen så ska jag vara först på plats och hantera det. Det brukar handla om olika mekaniska ingrepp. Jag arbetar också med att förse produktionsprocessen med olika sorters råmaterial och bränsle. Vi använder till exempel gamla uttjänta däck, och plast- och gummiavfall från hushåll och industrier som ett alternativt bränsle till kol när vi tillverkar cement. För att följa upp och styra cementens kvalitet så tar jag dagligen prover som vi analyserar. 

Har du utvecklats inom företaget?

Jag har varit sju år inom Cementa och började som truckförare i kalkstensbrottet. 

Vad är roligast med ditt jobb? 
Mitt jobb är flexibelt, och jag har själv möjlighet att planera mitt arbete under dagen. Jag tycker om att det är varierat, ingen dag är den andra lik och man vet aldrig riktigt vad som ska hända. 

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb? 
Man behöver ha ett allmänt teknikintresse och kunna lite av allt. Det handlar också om att vara en god och snabbtänkt problemlösare. 

Hur är det att arbeta inom Cementa? 
Det är en bra arbetsplats. Jag upplever att jag har en stor frihet i arbetet och eget inflytande. Här finns svängrum och utrymme för goda idéer och initiativ. ”Jag får vara med och bygga samhället”

Kristian Pettersson
Leverans- och logistikansvarig, Cementa 

Kristian.
 

Vad jobbar du med? 
Jag ansvarar för att cementen ska finnas tillgänglig för våra kunder vid våra 14 terminaler över hela landet.

Vad är roligast med ditt jobb? 
De logistiska utmaningarna, att leverera 100 procents leveranssäkerhet även om det skulle bli något problem med produktionen, eller någon båt blir försenad vilket händer med jämna mellanrum. Då behöver vi styra om leveransen från någon annan terminal. Jag är också insatt i de flesta stora byggprojekt som pågår, där Cementa är leverantör. Jag känner verkligen att jag får vara med och bygga samhället.

Dessutom har jag fått lära mig att cement är så mycket mer än ett pulver, att det är en komplicerad kemisk produkt med många olika beståndsdelar och egenskaper.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb? 
Man behöver ha ett flödestänk, och vara planerad och strukturerad. Det här är ett socialt jobb, jag har dagligen kontakt med både kunder, säljare och åkerier. Jag fungerar som spindeln i nätet. Min tidigare erfarenhet från speditionsbranschen kommer till stor nytta nu.

Hur är det att arbeta inom Cementa? 
Jag slogs direkt av vilket varmt klimat det är inom Cementa - en positiv anda som smittar av sig! Alla ställer upp och delar med sig av sin kunskap. Och det finns en oerhörd kompetens bland personerna på företaget.”Jag lär mig något nytt varje dag”

Bodil Hökfors 
Projektledare utvecklingsavdelningen, Cementa

Bodil.

Vad jobbar du med? 
Jag arbetar med miljö ur ett helhetsperspektiv, där jag studerar framför allt energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Jag gör livscykelanalyser på våra produkter för att fastställa deras miljöbelastning genom hela kedjan, från produktionsprocess till den färdiga betongkonstruktionen över hela dess livslängd. Parallellt bedriver jag doktorandstudier vid Umeå universitet. Där utvecklar jag en datasimuleringsmodell över klinkertillverkningen. Klinker är en mellanprodukt i cementtillverkningen. I programmet ska man genom simulering, alltså utan att behöva göra fullskaliga försök, kunna förstå vad som händer med slutprodukten, miljön och produktionsprocessen vid förändringar i råmaterial, bränsle och atmosfär. 

Hur har du utvecklats inom företaget?
Jag började arbeta inom Cementa Research på Gotland, som är vårt stora centrala laboratorium. Den här tjänsten har jag haft sedan 2011.

Vad är roligast med ditt jobb? 
Jag uppskattar möjligheten att få arbeta brett med tekniska frågor. Jag känner hela tiden att jag utvecklas och jag lär mig något nytt varje dag. Mitt arbete är fritt och varierat, och jag får ta ett stort eget ansvar.

Hur är det att arbeta inom Cementa? 
Vi har en positiv anda på företaget och jag slås av hur otroligt kunniga mina kollegor är.