Cement för hållbart samhällsbyggande

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.

Öppen sprängning i vår täkt i Skövde
Industrins betydelse i fokus när näringsministern besökte Cementa i Slite
Cementa och Vattenfall satsar på nollutsläpp
2017 juli 14

Öppen sprängning i vår täkt i Skövde

Skulle du vilja se en sprängning i vår täkt i Skövde på närmare håll? Då har du möjlighet nu! Vid två tillfällen, torsdagen den 20 juli och torsdagen den 27 juli, ordnar vi ”Öppen sprängning” där du under kontrollerade former får följa förloppet. Ingen föranmälan behövs. Vi möts klockan 13:30 på cykelbanan mellan Våmb och Södra bergvägen, platsen är skyltad och ligger vid ingången till fårhagen. Välkommen! Vid frågor kontakta gruvchef Alexander Lagerholm på telefon 0709-10 48 33 eller e-post alexander.lagerholm@cementa.se.  
2017 juli 5

Industrins betydelse i fokus när näringsministern besökte Cementa i Slite

Bild 1 - Näringsministern i Slite.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte idag Cementa i Slite. Anledningen till mötet var den högaktuella frågan om Natura 2000-områden på Gotland, och det blev ett samtal om vikten av att näringsliv, industri och naturvärden måste kunna samexistera.
2017 juni 29

Cementa och Vattenfall satsar på nollutsläpp

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.