Cementa är kvalitet, kunskap och hållbarhet

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.

Cementa på Bygg & VVS mässan Syd i Malmö
Tidningen Cementa nr1: Forskningsprojekt ska leda till ökad återvinning av avfall
Cementas utvecklingsblogg: Varför är MgO-halten begränsad i Portlandcement?
2017 april 20

Cementa på Bygg & VVS mässan Syd i Malmö

Cementa Byggmässan Syd.
Den 26 och 27 april är det byggmässa i Malmö. Bland de 150 stycken utställare som finns representerade på mässan så hittar ni Cementa. Mässan, som går av stapeln vartannat år, fokuserar på den expansiva regionen i södra Sverige vilket även är en prioriterad marknad för oss på Cementa. 
2017 april 11

Tidningen Cementa nr1: Forskningsprojekt ska leda till ökad återvinning av avfall

Header Constructivate tidningen Cementa nr1 2017.
Hälften av allt bygg- och rivningsavfall i Sverige återvinns inte. Forskningsprojektet Constructivate, där Cementa är industriell partner, tar nu ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med miljöproblemet.
2017 april 7

Cementas utvecklingsblogg: Varför är MgO-halten begränsad i Portlandcement?

Header utvecklingsblogg.
Cementas Nollvision gör gällande att vi ska minska mängden koldioxidutsläpp vid tillverkning av klinker. En väg att nå dit kan vara att ersätta den naturliga råvaran kalksten med masugnsslagg eftersom den innehåller de fyra önskvärda oxiderna CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 men ingen karbonat. Råvaran till slaggbildaren vid stålverken är dolomitkalksten som dessutom innehåller varierande mängder MgO (Magnesiumoxid).