Cementa och Brf Viva - klimatoptimerad betong för hållbart samhällsbyggande

I Riksbyggens bostadsprojekt Brf Viva i Göteborg står begreppet hållbarhet i fokus. Solcellsanläggning, energilagring, återvunnen ventilation, bil- och elcykelpooler, gemensamhetskontor och resurssnålt byggande i klimatoptimerad betong. Projektet ska visa vägen mot ett hållbart boende och byggande i betong. Cementa samverkar med Riksbyggen vid optimeringen av betongen, vilket har resulterat i en minskning av klimatpåverkan med 30-35 %  jämfört med traditionell betong.

Resultat från projektet

  • Projektet Viva visar att genom aktiva val av betong, betongkvantiteter och bindemedel finns inga signifikanta skillnader mellan betong och andra materialval, varken till klimatpåverkan eller energianvändning.
  • Jämförelsen mellan stommarna utgick från att konstruktionernas funktion även under användningen ska uppfylla Boverkets regler, BBR, och Riksbyggens krav.
  • Resultaten har visat att materialvalet har desto större betydelse när det gäller underhåll, reparationer och utbyte. 

Läs mer om den klimatsmarta betongen i Riksbyggens dokument. 

Ytterligare information hittar du under avsnitten nedan.