TiOmix

TiOmix ® - för bättre luft och renare fasader 

Betongtillsatsmaterial för reduktion av luftföroreningar och organiska ämnen 
Cementa/HeidelbergCement har utvecklat ett pigment, TiOmix, som bryter ner luftföroreningar och organiska ämnen genom en fotokatalytisk reaktion. När dagsljuset träffar den aktiva ytan utlöses oxiderande reaktioner som bryter ner kväveoxider och organisk smuts, ytan blir åter ren när regnvattnet sköljer bort de ofarliga resterna. 

Oavsett om TiOmix användas i t.ex. takpannor, gatsten, vägbeläggningar, insynskydd, bullerskydd, parkeringshus, tunnlar eller fasadelement så kan TiOmix med hjälp av UV-ljus bryta ner farliga föroreningar till ofarliga ämnen.

TiOmix. Så här fungerar TiOmix
Så här fungerar TiOmix

Dagsljuset startar en fotokatalytisk reaktion som bryter ner farliga kväveoxider till ofarliga nitrater, som spolas bort av regnet. 


Bevisad kvalitet och kontroll

TX Active® är en kvalitetsmärkning för den fotokatalytiska aktiviteten hos byggmaterial som används i hela Europa. Tillsammans med licenspartnern Italcementi S.p.A. har stränga standarder definierats för såväl TiOmix som den producerade slutprodukten. TX Active® står för varaktig fotokatalytisk funktion hos slutprodukten.

För att säkerställa att inte bara pigmentet utan även slutprodukten når upp till TX Actives höga krav, testar Cementa även den fotokatalytiska aktiviteten hos kundens slutprodukt.Företag som redan idag erbjuder licensierade produkter:
 

Företag som erbjuder licencierade proukter:

Starka AB    
Strängbetong AB    
Träullit AB     
Combimix AB 
Abetong AB 
Benders AB 
Spæncom A/S 
Lujabetoni Oy 
Skanska AB
Finja Prefab AB 
 

Ladda ner