2018 april 25

Värdefull dialog för att lösa klimatutmaningarna

Under onsdagen överlämnades bland annat färdplanerna för cement- och betongbranschen till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin vid ett seminarium i Rosenbad.

Fossilfritt Sverige initierades av regeringen med uppgiften att påskynda den svenska klimatomställningen och har under året bjudit in ett antal branscher för att skriva sina färdplaner för fossilfrihet och ökad konkurrenskraft. Målet är att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer.

Mikael Damberg,Isabella Lövin, Magnus Ohlsson och Karin Comstedt Webb.
Mikael Damberg, Isabella Lövin, Magnus Ohlsson och Karin Comstedt Webb.

I sitt anförande berättade Magnus Ohlsson om Cementas framgångsrika arbete med att fasa ut fossila bränslen, som man idag har halverat. Han betonade också vikten av att komma vidare i frågan kring fullskalig teknik för koldioxidavskiljning vid cementproduktionen, och en infrastruktur för att lagra den. Cementbranschen har tekniken, men kan inte ensam stå för hela lösningen utan här krävs stöd från politiken.

Magnus Ohlsson överräckte Cementas fördplan tillsammans med Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig Cementa, som deltog i den efterföljande paneldebatten.

- Jag ser förhoppningsfullt på vad den här dialogen kan leda till i form av konkret politik. Vi kommer att fortsätta föra fram våra budskap på bred front, för att skapa en politisk stabilitet kring våra nyckelfrågor, säger Karin Comstedt Webb.

Även klimatministern var hoppfull efter dagen:

- Att ni alla här menar att det är möjligt, ger mig en enorm styrka att arbeta vidare med dessa viktiga frågor. Som ett rikt föregångsland har vi i Sverige ett ansvar att visa världen att det går att ställa om till klimatneutralitet. Jag har noterat flera saker som jag kommer att ta med mig härifrån idag, sa Isabella Lövin.