Aktuell driftinformation

Här publicerar vi information runt speciella händelser eller avvikelser knutet till vår drift vid fabrikerna i Slite och Skövde samt från våra depåer och hamnverksamhet.

Slite

Vid sjutiden måndagen den 8 augusti välte en lastbil som höll på att lossa kalksten inne i en av Cementas bergtäkter. Med hjälp av kollegor kunde chauffören, som är anställd hos en av Cementas underentreprenörer, tas ut genom framrutan på ett tryggt och säkert sätt.

Polis, räddningstjänst och ambulans var på plats och konstaterade att chauffören var oskadd.

En skadeutredning kommer att göras tillsammans med entreprenören med syfte att komma fram till grundorsaken till varför lastbilen välte, och vilka rutiner som behöver förstärkas. 

Hälsa och säkerhet är ett prioriterat område för oss både när det gäller vår egen personal och dem som vi samarbetar med. Cementa jobbar hela tiden med kontinuerliga förbättringar av verksamheten, och resultaten från utredningen kommer att ligga till grund för eventuella förändringar som behöver göras. 
 

Skövde

Inget att rapportera

Depåer & hamnar

Inget att rapportera

Undrar du över något? Kontakta oss gärna.