2015 juni 5

Utsikt Degerhamn: Alger som rening och resurs

– Vårt praktiska försök har överträffat de teoretiska beräkningarna, säger Elin Lindehoff, forskare vid Linnéuniversitetet och projektledare för algodlingsförsöket vid Cementas fabrik.

Under fjolåret drev hon tillsammans med en projektgrupp från Linnéuniversitetet ett pilotexperiment vid Cementa i samarbete med SMA Mineral, och försöket fortsätter under 2015. Mikroalger hämtas ur Östersjön och placeras i behållare med vatten. Via rör leds rökgasen från cementugnen ner i vattnet, med syfte att algerna ska absorbera koldioxiden, och därigenom rena rökgasen.

Projekt med Reningsverken

Algerna har visat sig absorbera närmare hälften av den tillförda koldioxiden, vilket är ett glädjande resultat. Samtidigt växer algerna och bildar en biomassa av hög kvalitet som kan skördas och användas som till exempel bränsle eller gödning. Målsättningen är att använda alger i fler sammanhang där de kan rena inte bara rökgaser utan exempelvis avloppsvatten. Ett sådant försök har påbörjats i samarbete med Reningsverken i Degerhamn och Mörbylånga.

Ett kretslopp som gagnar miljön

– Vi vill visa att alger kan vara en del av lösningen på olika miljöproblem. Om de i nästa steg kan användas som energikälla, får vi ett kretslopp som är både ekonomiskt och bra för miljön, säger Elin Lindehoff.

Förhoppningen är att få medel att genomföra ett försök även under vintersäsongen med en inbyggd anläggning.

Värdefullt med lokala samarbeten

Elin Lindehoff ser Cementa som en högst värdefull samarbetspartner i algprojektet.

– Cementa har resurser och den tekniska expertis som behövs för att i bygga upp detta rent praktiskt. Det är en betydande arbetsgivare i regionen och vi på Linnéuniversitetet uppskattar att få jobba med lokala aktörer. Det har varit ett stort intresse från allmänheten vilket är positivt då ett av syftena är att kunna visa på den möjliga samhällsnyttan.

 
Projektet Algoland presenteras vid Öppet hus: Elin Lindehoff med kollegor från Linnéuniversitetet.. Elin Lindehoff, projektledare för “Algoland” på invigningsdagen i fjol, tillsammans med kollegorna Martin Olofsson och Fredrik Svensson från Linnéuniversitetet. Bakom skymtar de gröna algodlingarna.
Elin Lindehoff, projektledare för “Algoland” på invigningsdagen i fjol, tillsammans med kollegorna Martin Olofsson och Fredrik Svensson från Linnéuniversitetet. Bakom skymtar de gröna algodlingarna.
Alger-Cementa-Degerhamn.
 

Läs hela numret av nyhetsbrevet Utsikt.