Anläggningscement Degerhamn

Anläggningscement är ett Typ 1 Portlandscement som tillverkas i Degerhamn och Slite. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar. 

Väg73.

Liknande produkter