Lämplig blandning för olika betongarbeten

Tryckhållfasthet

CementGrus 0-8 mmSten 8-16 mmVattenTyp av konstruktion
25 MPa    1 säck, 25kg50 liter45 liter15 literInomhus i torra lokaler. Källarbjälklag, undergolv i källare, bjälklagsplattor, enskiktsgolv med liten belastning, husgrunder, grundsulor. 
30 MPa    1 säck, 25kg45 liter40 liter14 literOskyddade vertikala konstruktioner i luft exv. Oputsade väggar, pelare och stödmurar, sädessilor, oskuddade källarmurar över naturliga grundvattenytor
35 MPa  1 säck, 25kg40 liter35 liter11 literKonstruktioner utsatta för vattentryck exv. Vattenbassänger, bassänger, dammar, badbryggor. Osisolierade källarmurar under grundvattennivå. Tak och altaner utan fuktisolering, brunssbetäckningar, körbanor.

Uppmätning av betongmaterial
Proportionera noggrant med hjälp av styva mätkärl eller för cement gärna en hel säck, 25kg. 
Satsen skall inte göras större än att den kan gjutas inom en timme. 

Använd jämn grus- och stenkvalitet
Vid gjutning av grövre konstruktioner krävs även grövre ballast. 

Använd dricksvatten
Mät upp vattnet i förväg, cirka 12-16 liter /25kg cement. Vattenbehovet varierar med ballastens beskaffenhet. Lägst vattenhalt ger starkast betong, men den är då svårarbetad.

Blandning
Betongen blandas med maskin typ frifallsblandare "tombola" i minst tre minuter. 

Gjutning
När betongen placerats i formen skall den bearbetas noggrant, helst med vibratorstav eller vibratorbrygga. Gjut inte mot tjälad mark. 

Härdning
Betongen skall hållas fuktig under de första dygnen. Sommartid skall betongen snabbt skuddas mot avdunstning. Vintertid skall betongen skyddas mot kyla och vind med isolering. Använd gärna varmvatten till blandningen. Betongmassan bör ha en temperatur på minimum + 15 grader C. 

Formrivning
Rivning av icke bärande form bör ske tidigast efter fyra dygn. Bärande form kräver längre tid. Kvarsittande form skyddar betongen mot avdunstning, kyla och vind och kan därför med fördel sitta kvar så länge tiden tillåter. 

För ytterligare information kontakta Cementa AB, telefon 08-625 68 00.

Instruktioner för murning