Fullskalig CCS hos Norcem i Norge klar 2024

Cementas systerbolag Norcem i Brevik, Norge, har under de senare åren visat att det finns teknik som möjliggör koldioxidavskiljning. Nu är världens första CCS-fabrik inom cementindustrin under uppbyggnad.

Det norska projektet har varit en del i en större nationell ambition om att finna lösningar på alla delar, från avskiljning till transport och geologisk lagring av koldioxid. Norska staten har varit med och finansierat och även organiserat detta utvecklingsprojekt. Engagemanget från staten har varit helt avgörande, då enskilda privata aktörer inte kan ta den ledarrollen.

Efter ett positivt regeringsbeslut i december 2020 pågår idag arbetet för att bygga upp en fullskalig CCS-anläggning i Brevik, färdig att tas i drift 2024.

Hör projektansvariga i Brevik berätta om arbetet och den viktiga milstolpen:

Från tekniktester till nationellt beslut - detta har hänt i Norge

  • Det norska Stortinget enades den 14 december 2020 om att verkställa CCS-projektet som kallas Langskip – en klimatsatsning på totalt 25 miljarder norska kronor, varav 3,3 miljarder är öronmärkta för cementindustrin. Läs mer här.

  • Vid en presskonferens 21 september 2020 meddelade den norska regeringen att de föreslår att stödja uppförandet av en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning (CCS) vid cementfabriken i Brevik. Läs mer här.
  • En förstudie levererades till Stortingen i Norge hösten 2019. Den ska fungera som beslutsunderlag till kommande budgetbeslut.
  • I 2018 års statsbudget beviljades 360 MNOK till en fortsatt studie av en demonstrationsanläggning i fullskala för CO2-hanteringen i Norge. Studien ska bland annat arbeta med att optimera de tekniska lösningarna, minska riskerna och ge en säkrare kostnadsuppskattning för kommande investeringar.
  • Under våren 2017 fick Norcem tillstånd för att kunna genomföra en konceptstudie.
  • I statsbudgeten för 2017 beviljades medel för att fortsätta utveckla projektet för att fånga koldioxid (CCS)
  • Norges olje- och energidepartement presenterade 2016 en studie för vilka möjligheter till att fånga koldioxid som fanns i Norge. Norcem/Brevik blev ett av tre projekt. Läs mer här. (till regjeringen.no)
  • 2013 startade försök där Norcem testade olika tekniker på fabriken. De försöken pågick fram till 2017 och utifrån detta kom man fram till att Aker Solutions aminteknologi var den rimligaste att fortsätta med. Rapporten presenterades i maj 2015. Läs mer här.  

Läs mer om arbetet i Norge här (på norska).

Se videon som förklarar CCS-konceptet i Brevik