Quarry Life Award

Cementa anordnar ny omgång av forskningsprogram för biologisk mångfald

Byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där Cementa ingår, startar idag den femte upplagan av sitt globala forskningsprogram Quarry Life Award. I programmet bjuds unga forskare och studenter från hela världen in för att hitta nya metoder som kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden i täkter.

Att gemensamt vidareutveckla kunskapen kring hur utvinning av grus, berg och kalksten kan förenas med bevarandet av naturvärden är grundtanken när den femte upplagan av det globala forskningsprogrammet Quarry Life Award nu startar upp.  

– Vi sätter stort värde på samarbetet med universitets- och forskningsvärlden i de här frågorna. Vår materialutvinning, tillverkning och efterbehandling måste gå hand i hand med en god närmiljö och en hållbar utveckling och det är absolut nödvändigt för oss som stor industriaktör att ha detta högt på agendan, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.   

Så går Quarry Life Award till 

HeidelbergCement och Cementa söker studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur, som vill vidareutveckla branschens arbete med biologisk mångfald vid verksamhetsplatserna.

I Sverige finns möjlighet till projekt- eller examensarbete vid Cementas kalkstensbrott i Skövde och Slite  samt i Jehanders ballasttäkt i Löten.

Alla ansökningar granskas av en expertjury. I juryn sitter:

  • Ulla Carlsson-Graner, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet
  • Jonathan Colman, adjungerad professor vid fakulteten for miljövetenskap och naturförvaltning på Norges miljö- och biovetenskapligt universitet (NTNU)
  • Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

Juryn väljer sedan ut de bästa projektförslagen som sen genomförs i fältstudier under vår och sommar 2022.  De bästa bidragen belönas med upp till 5 000 euro inom regionen och har möjlighet att gå vidare till den globala tävlingen och en prissumma på 30 000 euro. Vinnarna utses under hösten 2022.

Svenska studenter tog sig hela vägen till regionvinst 2018 

Hampus Jarhede och Oskar Lövbom från QLA 2018

När den förra omgången av Quarry Life Award genomfördes 2018, utsågs två biologistudenter från Umeå universitet, Hampus Jarhede och Oskar Lövbom, till vinnare av regiontävlingen för norra Europa. De presenterade nya metoder för att öka mängden vildbin vid Cementas kalkstensbrott i Slite. 

-    De åtgärder våra svenska vinnare kom fram till i sin forskning har uppmärksammats internationellt och har bidragit med ny praktisk kunskap till hela branschen. Nu hoppas vi på ett lika stort engagemang i denna omgång och att många svenska studenter och unga forskare väljer att söka, säger Joshua Prentice, projektledare för Quarry Life Award i Sverige.

Mer information om Quarry Life Award och ansökan: www.quarrylifeaward.se

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige