Cementa HPM

Cementa HPM är en högpresterande flyttillsats och vattenreucerare för betong och cementbruk. Cementa HPM är speciellt avsedd för betongsammansättningar med höga finmaterialhalter som prefabricerad betong och övrig högpresterande betong. Den har ett gott öppethållande av flyteffekten och en särskilt kraftig dispergerings-effekt utan att vara separerande.

Kantjärnet.

Ladda ner