Cementa svarar på regeringens nya lagförslag om tillstånd för kalkstensbrytning

Idag har Cementa skickat in sitt remissvar på regeringens förslag kring en lagändring med syfte att bland annat avhjälpa en akut cementbrist.

– Vi ser positivt på regeringens snabba agerande i detta. Nu är det angeläget att alla involverade parter fortsätter att arbeta fokuserat så att tidplanen håller, och att vi kan få ett begränsat tillstånd på plats före den 31 oktober och därmed trygga den svenska cementförsörjningen en kortare tid framåt, säger Karin Comstedt Webb.

Cementa arbetar samtidigt med full kraft att hitta både praktiska och juridiska lösningar för att trygga den svenska cementförsörjningen på kort och lång sikt. Det omfattar både nya ansökningar för täkttillstånd med kort och lång horisont och att söka nödvändiga vägar för att ytterligare trygga råmaterialbehovet till produktionen.

De pågående tillståndsansökningarna kommer att ta tid i anspråk.

– Det kommer att bli viktigt att tidsramarna inte begränsas av det nya lagförslaget, utan att det möjliggör en flexibilitetför att trygga svensk cementförsörjning framåt, så att vi undviker att hamna i samma problematiska situation igen om bara ett antal månader, säger Karin Comstedt Webb, och tillägger:– Jag vill betona att Cementa i alla lägen arbetar med högt ställda miljökrav. Vår ambition är fortsatt att kunna visa att vår industriella verksamhet och tillverkningen av byggmaterialet cement kan gå hand i hand med värnande om den gotländska naturen, vattnet och människorna.

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige

Här kan du ta del av uppdateringar, bakgrundsinformation och dokument kring täktansökan Slite.

Samlingssida om täktansökan Slite