Cementa växer med nya medarbetare i Slite

Cementa  rekryterar nu ett tiotal nya ingenjörer för att förstärka verksamheten inför framtiden.

Under de senaste åren har Cementas rekryteringar i Slite mest handlat om att ersätta medarbetare som går i pension. Men nu är det läge för förstärkning – med ett tydligt sikte på framtiden, berättar Jenny Wallin Sander, HR-chef på Cementa.

– Vi behöver förstärka med ett tiotal ingenjörer för att kunna ta det tekniksprång som krävs för att kunna tillverka klimatpositiv cement här i Slite år 2030, säger hon. Tanken med rekryteringarna är att verksamheten i Slite kan öka sitt fokus ytterligare på viktiga framtidsfrågor för anläggningen. Hit hör större volymer av biobränslen, nya recept för klimatförbättrad cement, forskning kring elektrifierad produktion och fram för allt den stora frågan om avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS.  

– Parallellt med detta söker vi också medarbetare till produktionen för att täcka upp de stora pensionsavgångarna. Det kan handla om underhållsmedarbetare som elektriker och mekaniker. De senaste åren har anläggningen i Slite, med runt 230 medarbetare, fått till en positiv utveckling inom arbetsstyrkan.  

16 procent kvinnor

– I dag är 16 procent av medarbetarna på fabriken kvinnor, jämfört med tio procent för fem år sedan. Vi är glada över att det går i rätt riktning, men fortsätter arbetet med att nå en ännu jämnare fördelning, säger Jenny Wallin Sander. Enligt henne präglas arbetsplatsen av innovationsanda, en problemlösande attityd och ett hållbart synsätt. 

– Nu ser vi också att flera som tidigare jobbat hos oss och som slutat kommer tillbaka och bidrar med nya synsätt. Det är en glädjande trend. 

Jenny Wallin Sander

HR-chef Cementa AB

Vi kan inte ta emot jobbansökningar via e-post.