Cementas kommentar till Lagrådets yttrande

Cementa har idag tagit del av Lagrådets yttrande över ”Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall”.

Vi konstaterar att det inte finns något i det som lyfts av Lagrådet som inte går att avhjälpa i regeringens fortsatta beredning av lagstiftningsärendet.

Utöver det har Cementa inga ytterligare kommentarer.

 

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige