Konjunkturrapport 2022

Cementas konjunkturrapport 2022: Osäkert ekonomiskt läge försvårar prognos

I årets konjunkturrapport redovisas ovanligt många osäkerhetsfaktorer kring det internationella ekonomiska läget, vilket gör årets prognos särskilt osäker.

I rapporten redovisas de olika byggsegmenten med en geografisk indelning.

  • Rapporten bekräftar att vi står inför en kraftig dämpning inom byggandet av flerbostadshus den närmaste tiden, men med en svag ökning 2024.
  • När det gäller lokaler och kontor har takten i nybyggandet bromsat in betydligt jämfört i våras. 
  • Ökningstakten för investeringar i industri och logistik har saktat in betydligt, men visar trots allt på en ökning jämfört med våren 2021.

Utvecklingen för de samlade anläggningsinvesteringarna i år och nästa år är mycket oviss, detta beroende på stigande räntor, ökade kostnader för byggmaterial och skenande energipriser.

Runt årsskiftet väntas ett besked från Mark- och miljödomstolen angående det fyraåriga tillståndet Cementa ansökt om. I början på 2023 kommer Cementa även att skicka in ansökan om ett långsiktigt tillstånd.

- Vår plan är givetvis att fortsätta vara en trygg och långsiktig leverantör av cement till våra kunder och att vara en nyckel i den hållbara svenska samhällsutvecklingen, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Ladda ner hela rapporten här:

Magnus Ohlsson

Vd och marknadsdirektör

Ladda ner