Cementas täktansökan prövas i mark- och miljööverdomstolen

Idag meddelande Svea hovrätt att Cementas ansökan om utökad kalkstensbrytning på Gotland kommer att behandlas i nästa instans. Domstolen ger prövningstillstånd för de överklaganden som inkommit.

Vi har idag tagit emot beskedet om att ansökan kommer att behandlas igen och vi ser nu fram emot att mark- och miljööverdomstolen inom kort presenterar en tidplan för processen fram till och med huvudförhandling. Nuvarande tillstånd går ut i november 2021 och det är angeläget att processen inte blir långdragen, då det skulle kunna medföra både stopp och andra störningar i vår produktions- och leveranskedja, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

Läs även: