Cirkulär ekonomi

Genom att tänka cirkulärt begränsar vi användandet av resurser, både ekonomiskt och naturmässigt.

I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier. Ett viktigt sådant material är flygaska som är en restprodukt från kolkraftverk. Den flygaska som vi tillför produktionen av Bascement ger oss dessutom en produkt med 10 procent lägre koldioxidutsläpp. Slagg från stålindustrin är en annan metod för att blanda upp kalkstenen.

En del av kalkstenen kan alltså ersättas men det kommer alltid att behövas kalksten för byggandet av infrastruktur och bostäder.

Avfall som energi

Cementproduktion kräver stora mängder bränsle. För att minska beroendet av kostsamma, fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid, ersätter vi allt mer av dessa med alternativa varianter.

Alternativa bränslen är exempelvis icke-återanvändningsbart papper, plast, trä och textil, förbrukade bildäck och animaliska restprodukter. De höga temperaturerna gör cementugnen till en bra plats att förbränna farligt avfall; dessutom kommer mineralerna i askan till nytta i cementen.

Fabriken i Slite fick 2015 en utmärkelse som bäst i världen inom cementindustrin när det gäller användningen av alternativbränslen, och fabriken har en alternativbränslenivå på 60 procent (2016).

Läs mer via HC Miljö som förser oss med alternativa bränslen. 

Minimering av avfall

Avfallet från vår cementtillverkning som behöver deponeras har minskat betydligt, främst genom att använda den biprodukt som bildas i tillverkning av ny cement.

Avfall blir en resurs

Vi använder avfall som bränsle i cementtillverkningen, samtidigt som eget och andras industriavfall kan ersätta delar av råmaterialet. På så vis hjälper vi samhället att lösa ett avfallsproblem samtidigt som vi minskar våra koldioxidutsläpp.

Betongen får nytt liv

Betong är ett hållbart byggmaterial med lång livsläng som är 100 procent återvinningsbart. Vid slutet av livslängden kan betongen återvinnas, antingen tillbaka in i ny betong där det ersätter delar av jungfrulig ballast, eller som fyllnadsmaterial i vägar.

Ladda ner