Injektering 25

Injektering 25 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett injekteringscement för krävande injekteringar. Injektering 25:s goda inträngningsegenskaper har åstadkommits genom finmalning av speciellt lämplig klinker, till en för injektering anpassad kornkurva.   

nl_09.jpg.

Ladda ner