2015 november 30

Utsikt Degerhamn: Klimatanpassad cement provtillverkas

Degerhamnsfabrikens småskalighet har blivit dess styrka. Så beskriver fabrikschefen Claes Kollberg att man tack vare sin flexibilitet är en av få utvalda fabriker i ett viktigt forskningsprojekt inom HeidelbergCement-koncernen. 

Klimatanpassad cement. Frank Bullerjahn från HeidelbergCement Technical Centre undersöker materialet.
Frank Bullerjahn från HeidelbergCement Technical Centre undersöker materialet.

Under en helg i oktober var det full aktivitet vid fabriken då medarbetare arbetade dag som natt under guidning av experter från HeidelbergCements tekniska center i Tyskland.

Det är ett tidigt skede i utvecklingen av en ny sorts cement med bättre miljöprestanda än befintliga sorter. Genom ändringar i den kemiska sammansättningen är målet att sänka både förbrukningen av el och bränsle vid produktionen, och minska koldioxidutsläppen. Delar av den jungfruliga kalkstenen byts ut till andra råmaterial och cementen kan samtidigt tillverkas vid lägre temperatur, vilket till ger en betydande minskning av koldioxid. 

– Produktionsförsöket gick otroligt bra. Jag har upplevt många problemfyllda uppstarter i nya projekt, och det här gick över förväntan. Man såg direkt en sänkning av bränsleförbrukning och därmed minskade koldioxidutsläppen, säger Claes Kollberg och tillägger att samarbete med forskningsvärlden och universitet är en del i fabrikens strategi. 

Utveckling av nya cementsorter är dock en lång process som kräver olika hållfasthetsprover och kan även förutsätta förändrade bygg och konstruktionsregler. Näst på tur är en
mer omfattande testkörning under tre veckor efter årsskiftet.

Läs hela numret av nyhetsbrevet Utsikt.