Kornstorlek på cement mäts med lasersikt

April 2019

Cementa kommer att övergå till att enbart mäta kornstorlek på cement med lasersiktning. Anledningen är att detta ger bättre information om cementens egenskaper.

Mätning av kornstorleken i cement görs för att få information om och styra cementens egenskaper vad gäller bland annat vattenbehov, arbetbarhet, behov av tillsatsmedel, krympning, tillstyvnadstid, värmeutveckling och hållfasthet.
Det traditionella sättet att mäta kornstorlek är Blaine-metoden som går ut på att man packar cementen och mäter hur fort en luftström kan passera genom kornbädden. Principen är att ju mindre kornen är, desto tätare blir kornbädden och ju längre tid tar det för luften att passera.

Fördel att mäta kornstorlek med lasersiktning

En alternativ metod är att mäta kornstorleken med lasersiktning mot kornkurvan. Den ger fördelar framför allt när det gäller mätning av andra cementtyper än Typ I, eftersom dessa blandas med flygaska och lasersiktningen beräknar de olika fraktionerna individuellt.

- Det vi kunnat konstatera i våra tester är att mätning med lasersiktning gör att spridningen på kornkurvan är lägre än för Blaine, och att denna metod för att bestämma kornkurvan inte är operatörsberoende. När det till exempel gäller vattenbehovet ger mätning med Blaine ingen egentlig korrelation för typ II cement, säger Johan Larsson, chef för Cementas laboratorium i Slite.

Mer tydlig information om cementets egenskaper

Mätning med lasersiktning är inget nytt för Cementa, metoden har använts i drygt 20 år. Det som händer nu är att Cementa kommer att sluta mäta kornstorlek med Blaine-metoden och enbart använda lasersikt.

- Fördelen för de kunder som använder våra produkter är att de får en mer tydlig information om egenskaperna hos de olika cementtyperna, säger Johan Larsson.