Ladda ner

Till höger hittar du produktdokumentation, certifikat m m.

 

Hett II

Hett II är ett verktyg för beräkning av härdningsförloppet i nygjutna betongkonstruktioner som är av stor nytta vid vintergjutningar, formrivning och glättning. För att få tillgång till den nya versionen, fyll i ett formulär via denna länk. 

Cargus

Cargus är vårt webbaserade verktyg för kvalitetsinformation för cementleveranser från våra fabriker. För mer information besök cementa.cargus.info