Depå, logistik & öppettider

Alltid nära till cement

Tillverkningen av cement sker vid våra fabriker i Slite, Skövde och i Degerhamn. 

Effektiv distribution

Kraven är stora på att cementet kan distribueras ut på marknaden på ett snabbt, effektivt och miljöeffektivt sätt. Därför har vi en effektiv transportapparat med fartyg och strategiskt placerade depåer längs Sveriges kuster. 

Från depåerna går cementet vidare med speciella bulkbilar eller på järnväg. Transporterna sker i helt slutna system. Tre specialbyggda fartyg fraktar cement till de svenska depåerna och används även för export. Fartygen Sunnanvik, Östanvik och Västanvik har en total besättning på cirka 65 personer. Våra fartygstransporter utgör cirka åtta procent av den svenska kustsjöfarten. 

Öppettider för Cementas depåer

Cementas utlastning av löst cement är tillgänglig måndag-fredag på nedanstående tider.
OBS! Nedanstående tider kan tillfälligt ändras under semesterperioden, sådan förändring anslås vid den lokala utlastningsplatsen.

Depå

TelefonÖppethållandetidLev.serv-ansvarig kontakt
Skövde0500-42 47 00

00.00 - 00.00 Utlastn. (även helg)
07.00 - 15.30 Exp.tid
11.30 – 12.00 Lunch

0500-42 47 11

Varberg0340-62 26 1605.00 - 20.00 Utlastn. 
07.30 - 16.00 Exp.tid

08-625 68 66
08-625 68 68

Wallhamn0304-66 66 83 60 07.00 - 16.00 Utlastn.
07.30 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Malmö040-36 15 0005.00 - 21.00 Utlastn.
08.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Degerhamn0485-56 19 0005.00 - 23.00 Utlastn.
07.00 - 15.30 Exp.tid
0485-56 19 14
Köping0221-292 0005.00 - 22.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Västerås0221-292 0006.00 - 21.00 Utlastn. 
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Bålsta08-625 68 6806.45 - 15.45 
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Stockholm08-625 68 6805.00 - 22.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Norrköping011-18 05 4005.00 - 21.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Söderhamn0270-28 52 0206.00 - 15.00 Utlastn.
06.00 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Sundsvall060-17 66 5306.00 - 15.00 Utlastn.
06.00 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Örnsköldsvik0660-21 11 4707.00 - 16.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Umeå090-418 1406.30 - 15.30 Utlastn.
06.30 - 15.30 Exp.tid
11.00 – 12.00 Lunch
08-625 68 66
08-625 68 68
Skelleftehamn0910- 335 2006.30 - 15.00 Utlastn.
06.30 - 15.00 Exp.tid
08-625 68 66
08-625 68 68
Luleå0920-184 8007.00 - 16.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
11.00 - 12.00 Lunch
08-625 68 66
08-625 68 68
Slite0498-28 10 0005.00 - 23.00 Utlastn.
07.00 - 16.00 Exp.tid
0498-28 13 08

LSA (leveransserviceansvarig) är Cementas kontaktperson i leveransfrågor vid angiven depå. Där telefonnummer är angivet finns personal som ansvarar för det löpande leveransarbetet.

Ej utbildad chaufför kan erbjudas lastning endast under bemannad tid.

Vid automatisk utlastning måste LSA kontaktas dagen innan lastning ska ske, om utbildning för ensamlastning är aktuell.

Öppet innebär att utlastning kan ske också på obemannad tid. Under tid som skiljer mellan öppethållandetid och expeditionstid finns alltid en jour som kan kontaktas om det uppstår problem.