Målområde 3: Samverkan med vår omvärld

Vi uppfattas som ett bolag som tar ett stort ansvar för biologisk mångfald och andra samhällsnyttiga värden. Vi är en initiativrik och relationsskapande samarbetspartner som är drivande i kontakter med akademin och det lokala föreningslivet. Vi kommunicerar öppet och trovärdigt vårt arbete för en ansvarsfull markanvändning med kunder, närboende, myndigheter och andra intressenter. 

Våra delmål:
  • Vi fångar kontinuerligt upp och kommunicerar balanserat våra mål, åtgärder och resultat för biologisk mångfald.
  • Vi sprider vår kunskap och erfarenhet om biologisk mångfald både inom och utom organisationen.
  • Vi har ett gott förtroende hos myndigheter och beslutsfattare genom vårt målmedvetna arbete för biologisk mångfald.
  • Vi har goda relationer och samarbeten med akademin.
  • Vi har goda relationer med nationella och lokala intresseorganisationer.
  • Vi är en förebild för vårt arbete för biologisk mångfald inom koncernen HeidelbergCement.
  • Vi upplevs som en god granne. 

Tillbaka till Ansvarsfull markanvändning.