2018 juli 6

Näringsminister Damberg på återbesök hos Cementa i Slite

Hur ser planen ut för Cementa när det gäller att producera ett klimatneutralt byggmaterial? Det ville Mikael Damberg höra mer om, och därför besökte han fabriken i Slite den 5 juli.

Redan för ett år sedan var närings- och innovationsminister Mikael Damberg på besök vid Cementa i Slite. Då gällde mötet i första hand det förestående beslutet i Natura 2000-frågan på Gotland, en fråga som fick sin lösning i april i år.

Denna sommar ville Mikael Damberg komma till Cementa för att förhöra sig om hur arbetet går och hur planerna ser ut för klimatomställningen vid Slitefabriken, där idag 75 % av Sveriges cementproduktion tillverkas. Därför lämnade han Almedalen i Visby och åkte de drygt tre milen norrut för ett fabriksbesök. Filip Reinhag, regionråd på Gotland (S) och David Lindvall, riksdagsledamot på Gotland (S) deltog också.

Sedan Cementa i våras lämnade in sin ”Färdplan cement för klimatneutralt betongbyggande” till regeringen, har det blivit allt tydligare vad som krävs för att nå målet om klimatneutrala produkter; dels vad cementindustrin jobbar med när det gäller minskning av koldioxidutsläpp, och vilket stöd som behövs från politiken. Cementas representanter såg till att förtydliga och besvara alla de frågor ministern hade kring detta komplexa område.

Under besöket fick Mikael Damberg se hur processoperatörerna arbetar inne på driftscentralen med att styra alla parametrar i cementproduktionen. Bland annat hur man ser till att ha en hög andel alternativa bränslen.

Fabrikschef Fred Grönwall som visade runt beskrev också hur Cementa arbetar för att minska störningar för lokalsamhället och närboende såsom buller och damm, och att fabriken investerar betydande summor i dessa åtgärder.

För att känna närmare på produkten fick Mikael Damberg avslutningsvis göra en betongblandning inne på laboratoriet och gjuta med den i formar.

Se bilder från besöket nedan.