Natura 2000: Samexistens industri och natur

Länsstyrelsen på Gotland presenterade 2016 ett förslag till utökat Natura 2000-område som omfattar bland annat Cementas markområden på norra Gotland. Om förslaget skulle genomföras, innebär det stora osäkerheter för den framtida svenska kalkstensförsörjningen.