2015 juni 5

Utsikt Degerhamn: Ny naturstig ger kunskap och inblick

Under sommaren inviger Cementa en naturstig i Albrunna kalkbrott. En två kilometer lång vandringsled tar besökaren förbi flera intressanta platser där värdefull natur och industrihistoria samsas.

Skylt naturstig Degerhamn. Den två kilometer långa naturstigen tar besökaren förbli flera intressanta platser.
Den två kilometer långa naturstigen tar besökaren förbli flera intressanta platser.

Nyframtagna informationsskyltar hjälper till att beskriva det som gör området unikt.

– Det är vårt ansvar att göra något bra av platsen där vi tidigare brutit material. Vi hop­pas att det blir ett uppskattat utflyktsmål för närboende, dessutom vill vi bidra till turis­men på Öland, säger Staffan Johnson, miljöchef på Cementa i Degerhamn.  Området är öppet för allmänheten men av säkerhetsskäl är det viktigt att hålla sig på rätt sida om de markerade gränser där den industriella verksamheten tar vid.

Intressant för ornitologer

Albrunna är välbesökt, inte minst av ornito­loger på grund av att flera ovanliga fågelar­ter håller till här.

– En stentäkt som efterbehandlats på rätt sätt kan bli en utmärkt plats för både växter, fåglar och insekter. Med hjälp av en naturvårdkonsult på Ecocom tog vi i fjol fram en biologisk mångfaldsplan för området och nu arbetar vi med flera förbättringsåtgärder, säger Staffan Johnson.

I området ligger två sjöar som är gamla kalkbrott: Stensjön och Kalkbrottssjön. Den senare har fått ett tjockt lager sand utmed sin östra kant. De tidigare tvära stenkan­terna har förvandlats till en strandmiljö som förväntas bidra till ett rikare insekts- och fågelliv.

Vill återskapa ett rikt alvar

Just nu pågår småska­liga experiment med att återskapa alvaret. Innan kalkstens­brytning tar man bort och återanvänder det översta jordlagret som innehåller den flora och markfauna som är speciell för platsen. Samtidigt har man flyttat ett antal karak­teristiska alvarväxter som masklav, tulkört, backtimjan och ölandssolvända. De har planterats på två ytor.

Börje Ek­stam, doktor i ekologi och samarbetspartner i projektet, leder försöken.

– Vi kommer att studera vilka av dessa mycket kräsna arter, med väldigt låg sprid­ningsförmåga, som kan etableras från vilande frö i marken och vilka som låter sig planteras ut på detta sätt. Om vi lyckas innebär det att vi på sikt kan återskapa en rik växtlighet nere i själva brottet och därmed få en större biolo­gisk mångfald än i dag, säger Börje Ekstam.

 
Strandyta som ger en bättre miljö får fåglar och insekter.
Strandyta som ger en bättre miljö får fåglar och insekter.
 

Läs hela numret av nyhetsbrevet Utsikt.

Läs även:

Stort intresse när Cementa invide naturstig

 
Se fler bilder i galleriet, tagna vid Albrunna i maj: