2018 mars 21

Nya Betonghandboken stärker hållbarhetsfrågorna i betongbranschen

I höstas lanserades en nyutgåva av Betonghandboken. Nu finns även ett helt nytt hållbarhetskapitel. Det ska komplettera Betonghandbokens kunskapsområden material, konstruktion och produktion. Ansvarig för kapitlet är Cementas innovationschef Ronny Andersson, även adjungerad professor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska högskola.

Betonghandboken är en sammanställning av betongens egenskaper. I hållbarhetskapitlet får läsaren fördjupad kunskap om de flesta miljöaspekter som rör betongen – klimatpåverkan, miljöcertifieringssystem, miljödeklarationer är några av ämnena. Och sambanden dem emellan. Kapitlet ger aktuell information, kunskap och tolkningar inom området hållbarhet. Betonghandboken riktar sig i första hand till sakkunniga inom betong- och hållbarhetsfrågor.

Ronny Andersson. Foto: Cementa
Foto: Cementa

– Det har funnits ett behov av att komplettera detta oerhört komplexa ämne. Hållbarhetskapitlet ska ge läsaren en genomgång av de flesta miljöaspekter som rör betong. Sammanställningen gör miljöaspekterna greppbara, men det viktiga är att den ska fungera som ett underlag till förbättringar, säger författaren Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef på Cementa.

Hållbarhet bygger på Betonghandbokens traditionella kunskapsområden, men ämnet tar även bland annat upp byggfysik, akustik, samhällsbyggandets sociala aspekter.

– Det finns få material vars egenskaper är så dokumenterade som betong. Som ledande material måste betongbyggandet ständigt förbättra sin hållbarhet, samtidigt som dess goda funktioner och livslängd fortsatt måste utvecklas. Betong är en sådan viktig del av vårt samhälle att dess egenskaper ofta tas för givna, säger Ronny Andersson.

Betong är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialet i byggnader och anläggningar. Infrastruktur, byggnader och byggdelar av betong har vanligtvis en mycket lång livslängd, samtidigt som de kräver ett minimum av underhåll. En lång livslängd med goda egenskaper, oberoende om det gäller byggnader eller infrastruktur, är en viktig aspekt för hållbarhet enligt Ronny Andersson.

Betonghandboken ges ut av Svensk byggtjänst. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef på Cementa,
ronny.andersson@cementa.se, 040-36 15 50.