2018 maj 25

Trygg hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska kunna känna dig trygg med hur Cementa hanterar dina personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela EU. Det främsta syftet är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Vi har därför sett över rutinerna för hur vi behandlar personuppgifter inom Cementa. Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in och så länge det är tillåtet eller krävs enligt lagstiftningen.

Vill du veta mer så läs gärna vår Personuppgiftspolicy.