2018 juli 3

Positiva klimatvinster med visionär brokonstruktion

Under ett år har två lag jobbat med en avgörande fråga: Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser?

De tävlande lagen består av representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen (bland annat NCC, Sandvik och Sweco) samt universitet och forskningsinstitut. Cementa hade en deltagare i vardera laget.

En del i tävlingen, som arrangerats av Naturvårdsverket, har varit att testa den unika samverkansformen. Arbetet har drivits genom internat där deltagarna har besökt varandras verksamheter, för att lära mer om klimatutmaningar och möjligheter. I våras besökte de exempelvis Cementa i Slite.

Det lag som under vid ett seminarium i Almedalen den 3 juli vann utmärkelsen ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp” presenterade en tunnelformation med ett bikupemönstrat skal i stål. Här finns möjlighet att integrera vindkraft och solpaneler, och den bygger på ett betongfundament – en lösning som sparar material och producerar energi. Konceptet reducerar 304 000 ton koldioxid från atmosfären och det bygger på att man använder CCS (koldioxidlagring) och biobränslen.

Det andra laget fick utmärkelsen ”banbrytande innovationskoncept” med en bro där naturens egna processer odlar fram bron i biobetong med hjälp av koldioxid och kalk från havet. Bron ska även ge fler funktioner och skapa nya platser för människor i staden, vilket också innebär nya finansieringsmodeller.

- Lagen visade upp intressanta exempel på hur man tar sig an klimathotet och samtidigt adderar sociala värden för människor. Betongens betydelse i infrastruktur är helt fundamental, och Öresundsregionen är ett lysande exempel på hur våra material cement och betong knyter samman samhället och människor, säger Cementas vd Magnus Ohlsson, och fortsätter:

- Det här initiativet är bra eftersom det kan inspirera en rad aktörer att tänka i nya banor kring materialens användande, enskilt och i kombination.

Läs mer i pressmeddelandet från Naturvårdsverket.