Presskommentar till regeringens lagförslag om kalkstenstäkter i undantagsfall den 21 september

Vid en pressträff den 21 september meddelade regeringen att de kommer att gå vidare med det lagförslag som de tidigare lagt fram angående prövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Det är ett steg på vägen mot att minska risken för cementbrist i närtid, men ännu kvarstår en rad avgörande moment.

– Vi välkomnar regeringens snabba agerande i den här situationen. Om riksdagen väljer att rösta igenom den föreslagna lagändringen så ges nu bättre förutsättningar att skapa en brygga tills att ett längre tillstånd är på plats, och därmed minska risken för cementbrist i närtid. Det bygger dock på att det begränsade tillståndet i sin tur inte blir tidsmässigt för snävt, utan kan sträcka sig över de närmaste åren, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Lagändringen syftar inte till att ge Cementa möjlighet att bryta mer sten, utan handlar om att medge ytterligare tid för brytning av kvarvarande kalkstensvolymer inom ramen för det befintliga tillståndet som löper ut den 31 oktober 2021.

Att denna tidsram inte bör sättas för snävt handlar om att ge praktiska förutsättningar för den industriella verksamhetens omställning samt de juridiska processer som startar kring ett längre tillstånd.

Inom kort kommer Cementa att skicka in sin ansökan till regeringen om det så kallade akuta tillståndet som det nya lagförslaget möjliggör.

Karin Comstedt Webb

Vice vd HeidelbergCement Sverige