Prognosportalen - för bättre och säkrare leveransprognoser

Prognosportalen lanserades i början av 2022.

Syftet är att våra kunder ska få säkrare och bättre leveransprognoser av oss med detta verktyg.

I prognosportalen kan kunderna själva lägga in sitt cementbehov och skapa prognoser. På så blir leveransplaneringen mer träffsäker och exakt.

Förutom en mer exakt prognos är det också lättare att uppdatera cementbehoven löpande under året, vilket gör att det successivt byggs upp en intelligens i systemet med möjlighet att se sitt faktiska uttag i jämförelse med prognosen. På så sätt byggs en uttagshistorik upp och man kan modifiera siffrorna och förbättra prognosen under hela året.

Har du frågor om Prognosportalen eller vill få access till denhör av dig.

Mats Hellström

Försäljningschef