Prognosverktyg Hett II

Hett II är ett prognosverktyg för beräkning av härdningsförloppet i nygjutna betongkonstruktioner och som är användbart vid vintergjutningar, formrivning och glättning.

Innan du laddar ner verktyget rekommenderar vi att du registrerar dina uppgifter. Då har vi möjlighet att informera dig om förändringar eller uppdateringar. Det är dock inte obligatoriskt att registrera sig. 

Steg 1: Registrering som användare

Steg 2: Nedladdning av HETT II 

Så här laddar du ner och använder databasen:

1. Spara ner databasen på lämplig plats 
2. Starta "HETT Material".
3. Gå till Arkiv och Öppna
4. För att se databasfilen måste du välja "ung betong"  i menyn i nedre hörnet på höger sida.
5. Öppna filen.
6. Välj Material i menyn och välj "använd som standard".

Efter dessa steg stänger du ner "HETT Material" och öppnar HETT som vanligt. Om du vill göra simuleringar för andra cement (t.ex. ANL) så får du aktivera den gamla databasen (Startdata.myc) igen på samma sätt som ovan.

Viktig information om verktyget

Notera att de beräkningar som utförs endast är prognoser för hållfasthet och värmeutveckling. Tänk på att väderförhållandena vid gjutningen kan skilja sig från de vid simuleringen samt att betongens glättningstid, hållfasthetsutveckling mm påverkas av flera faktorer som t.ex. tillsatsmedlets egenskaper och dosering. För att vara säker på att önskad hållfasthet uppnåtts innan t.ex. formrivning är det viktigt att följa betongens mognad i aktuell konstruktion.

Bascement finns inte med i installationsfilen. Därför får du även tillgång till en separat indatafil där nya parametrar för Bascement, Byggcement och SH-cement finns med. Observera att detta är en betaversion som är under utvärdering.

I databasen anges vid sidan om hållfasthetsklass även uppskattad retardation (0, 2 och 4 timmar). Helst ska du veta retardationen för aktuell betong, men det är sällan det finns uppgifter om det. Som en vägledning gäller 0 timmars retardation i princip enbart för betong utan tillsatsmedel. För betong med tillsatsmedel och sättmått >150 mm bör du alltid räkna med minst 2 timmars retardation.

Mikael Westerholm

Projektledare