Slite CCS

Med hjälp av Carbon Capture and Storage (CCS) - att fånga in och lagra koldioxid - har vi möjlighet att ställa om den svenska cementindustrin till att bli klimatneutral och dessutom uppnå minusutsläpp. Läs här om planerna för det banbrytande projektet på Gotland.