Täktansökan Skövde

Bakgrund

I december 2012 gjorde Cementa i Skövde en ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, där bolaget söker tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt täktverksamhet och kalkstensbrytning. Den nya täkten ligger i direkt anslutning till dagens brytområde. Cementas nuvarande tillstånd löper ut 2017. För att kunna fortsätta tillverka cement i fabriken, som ligger intill täkten, behövs kalksten. 

På den här sidan kan du läsa ansökan och dess bilagor. Du hittar även arbetsmaterial som inte finns med i själva ansökan, som till exempel en kulturhistorisk förstudie över ett större område i Brandstorp Våmb. Läs mer om vad den planerade täkten innebär.


Relaterade artiklar:

Cementa fick ja till fortsatt kalkstensbrytning (20160321)
Cementas täktansökan återförvisas till tidigare instans
Överklagan inskickad till Mark- och miljööverdomstolen
Skövdefabriken spelar en högst central roll

 
Yttrande 20160714
Anslutningsöverklagande 20160412
Dom 20160321
Yttrande 20151215
Kompletteringar 20150918
Yttrande 20150507

Yttrande slutligt, 150507

(Samma bilagor som nedan)

Dom 20161117
Yttrande + bilagor 20150109
Överklagande 20140616
Bilagor 20130923
Kompletteringar 20130325
Ansökan 20121207

Lokalisering

Klicka på markeringen för mer information